Privacy

Gemeente Oisterwijk gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een burgerservicenummer (BSN).

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Op deze website leggen we persoonsgegevens vast voor twee doeleinden.
  1. Voor arbeidsbemiddeling bij openstaande vacatures. Jouw NAW-gegevens, je cv en je motivatiebrief sturen we door naar de vacaturehouder en de P&O medewerkers van de desbetreffende afdeling. Deze persoonsgegevens worden standaard bewaard tot zes weken na afronding van het wervingsproces. Als de sollicitatie leidt tot een arbeidscontract worden de persoonsgegevens bewaard conform de Archiefwet.
  2. Voor een open sollicitatie. Je kunt je gegevens achterlaten voor een open sollicitatie. We slaan je gegevens 12 maanden op en treffen maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.
We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen kun je contact opnemen met cluster P&O via solliciteren@oisterwijk.nl. Indien je vindt dat jouw verzoek of vraag niet goed wordt opgepakt, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via fg@oisterwijk.nl.