Lid commissie bezwaarschriften

Plaatsingsdatum
Sluitingsdatum

De gemeente Oisterwijk is op korte termijn op zoek naar een lid voor de commissie bezwaarschriften!

De commissie

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oisterwijk adviseert de gemeenteraad, het college en de burgemeester met betrekking tot de bij hen ingediende bezwaarschriften. Uitgezonderd zijn bezwaarschriften gericht tegen besluiten inzake het sociaal domein en belastingen.

De commissie bestaat uit één voorzitter en vijf leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris en een secretarieel ondersteuner. De secretaris ondersteunt de commissie en stelt aan de hand van input van de commissie een conceptadvies op. De vijf leden worden roulerend ingepland (2 per zittingsavond). De hoorzittingen vinden om de drie weken plaats op dinsdagavond vanaf 18.30 uur. De leden mogen geen deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een tot de gemeente Oisterwijk behorend bestuursorgaan. De leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk herbenoemd te worden.

Vanwege het vertrek van één van onze leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Wat ga je doen?

Als lid van de bezwaarschriftencommissie breng je advies uit aan het bestuursorgaan over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Dit advies komt tot stand op basis van het bestuderen van een vooraf samengesteld procesdossier en het horen van diverse partijen, waaronder de bezwaarmaker(s), de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbende partijen. Het doel van het horen is om inzicht in de relevante feiten, omstandigheden en belangen te krijgen. Op basis hiervan kom je - in samenwerking met de volledige commissie - tot een concluderend en onafhankelijk oordeel en breng je een onderbouwd advies uit met aandacht voor kwaliteitsverbetering. In voorkomende gevallen word je ook geacht ter zitting de mogelijkheden tot een oplossing in der minne te verkennen danwel te bemiddelen tussen partijen.

Wat wij verwachten

  • Je beschikt bij voorkeur over een academisch werk- en denkniveau. Een afgeronde studie Nederlands Recht is een pre.
  • Je hebt actuele kennis en werkervaring op het gebied van het bestuurs(proces)recht en je beschikt over inzicht in gemeentelijke besluitvormingsprocessen.
  • Je hebt specifieke ervaring op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht, het handhavingsrecht en het openbare-orderecht.
  • Je hebt affiniteit met het functioneren van (lokaal) openbaar bestuur.
  • Je beschikt over inlevingsvermogen en goede sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Je bent integer, betrokken, flexibel en werkt oplossings- en resultaatgericht.

Vergoeding

Per zittingsavond ontvang je een door het college vastgestelde vergoeding. Tevens ontvang je een reiskostenvergoeding per kilometer.

Interesse?

Word jij hier enthousiast van? Stuur dan je korte motivatie en CV. Wie weet zien we elkaar snel om kennis te maken.

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wendy Baten via telefoonnummer 013-5291311.

 

Meer informatie over onze gemeente tref je aan op onze website www.oisterwijk.nl of op www.werkenvooroisterwijk.nl.

Solliciteren Lid commissie bezwaarschriften

Sluitingsdatum

Persoonlijke gegevens
Noodzakelijke bijlagen

We ontvangen graag een motivatiebrief en een CV van je.

Let op! De bevestiging van je sollicitatie komt mogelijk binnen in jouw mailbox “ongewenste berichten”.